Voorwaarden verhuur en privacy & coockie beleid

Privacybeleid Garage Beheyt
1. Welke Diensten Biedt Garage Beheyt Aan via deze website?
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de gangbare producten en diensten die we verkopen. Dit doen we via deze site of via nieuwsbrieven naar contacten en klanten.
2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u een contact formulier invult of een offerte aanvraag of een huurwagen reserveert of op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf aan ons bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer,  e-mailadres.
3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:
      Voor het beheer van onze klantenadministratie;
      Voor direct marketingdoeleinden;
      Voor het beantwoorden van uw berichten die u ons elektronisch verstuurt
 
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden aan geen enkel ander bedrijf of instantie doorgegeven voor commerciële doeleinden, noch verkocht of gedeeld. Uw gegevens kunnen wel, op veilige manier, worden doorgegeven aan een gegevensverwerkend bedrijf. Deze subverwserker verwerkt uw gegevens om u een mail te sturen in opdracht van en enkel voor Garage Beheyt.
4.1.  Garage Beheyt verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.
 
5. Wat zijn uw rechten?
U hebt altijd het recht op schrapping (behalve gegevens die onderhevig zijn aan de fiscale of andere wettelijke bewaarplicht), inzage en verbetering, na eenvoudige mail naar info@Garage-Beheyt.be
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt om gecontacteerd te worden kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten of diensten die verband houden met uw vraag die u stelde in het contactformulier.
6. Waar wij ons toe verbinden.
6.1 Wij hebben alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking van uw gegevens, verzonden via deze site, te voorkomen. Wij garanderen u volgens wettelijke voorschriften te zullen handelen in voorkomend geval.
6.2  Wij voeren de strijd tegen ongewenste e-mails samen met u en zijn daarom blij met de GDPR, de wetgeving die uw privacy beschermt. Daarom verbinden wij ons ertoe om u op de hoogte te stellen indien ons privacybeleid zou gewijzigd worden.

7. Cookies
7.1 Bepaling.
Zoals bij de meeste websites het geval is, wordt wanneer u deze website bezoekt een kleine hoeveelheid gegevens opgeslagen op uw mobiele telefoon, tablet of computer door middel van technologieën als cookies en webbakens. De term cookies wordt in dit beleid ruim gebruikt en omvat vergelijkbare technologieën, zoals lokale opslag. Cookies zorgen onder andere voor een goede werking van de website en leveren informatie over de manier waarop de site gebruikt wordt. Die informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren. Er worden geen gegevens verzameld over de identiteit van individuele bezoekers, tenzij ze vrijwillig hun contactgegevens achterlaten via een van onze formulieren of applicaties op de website.
Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende functies. Ze verbeteren meestal de gebruikerservaring van de website.
7.2 Onze cookies
De cookies die op deze website worden gebruikt, vallen onder de categorie 'functionele cookies'.
Zonder deze cookies kunt u bepaalde functies van de website niet gebruiken, zoals de aanmeldmogelijkheid of de verzending van formulieren. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om te traceren welke webpagina’s u hebt bezocht.
Cookies door onszelf gebruikt zijn directe cookies.
Andere cookies zijn afkomstig van domeinen van derden (cookies van derden). Wij gebruiken uitsluitend directe cookies en de cookies van Google reCAPTCHA (bij het contactformulier) en Google Maps (de kaart met de ligging van ons bedrijf) .
Google reCAPTCHA wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en computers en zo automatische spam te voorkomen. Het privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.
Andere cookies worden op deze site niet gebruikt.
Garage Kim Beheyt
autohandel - garage - carrosserie

Wijtschatestraat 18
8902 Voormezele (Ieper)

Contactgegevens

Tel:
+32 498 972 350
+32 57 36 56 95

e-mail:
info@garage-beheyt.be